Prosíme o pečlivou kontrolu před odesláním.

  • V ceně objednaného produktu je zahrnuto zpracování prvního náhledu a případná jedna neobsahová úprava.
  • Obsahové změny jako úpravy textu, výměny grafických prvků, fotografií a jiné, vytváří grafické vícepráce, které jsou účtovány nad rámec kalkulace dle času potřebného zpracování. (Pokud není předem domluveno jinak)

Vložení souboruPoskytnutím podkladů objednatel potvrzuje, že tyto mohou být použity k objednanému účelu
(nejsou v rozporu s právními předpisy, autorským právem a jinou licencí)